logo

Tam Anh
Thủ Thành

logo
18+
đăng nhập
báo danh
Giftcode
1BFBD6FB31
Mốc 1.000
Giftcode
0DB9C53DAA
Mốc 3.000
Giftcode
82A32F0868
Mốc 5.000
Giftcode
2FD822DBF3
Mốc 10.000

nv
thuc

Triệu Vân

Triệu Vân, tự là Tử Long, người vùng Thường Sơn, một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của Thục Hán, Ông chính là vị tướng làm nên kỳ tích một mình cứu chúa trong trận Trường Bản.
nv
thuc

Lữ Bố

Lữ Bố tự là Phụng Tiên, mãnh tướng số một Tam Quốc, cưỡi Xích Thố, tay cầm Phương Thiên Kích, oai phong lẫm liệt, được ca tụng là chiến thần!
nv
thuc

Tả Từ

Tả Từ là một đạo sĩ Lão giáo, tự là Nguyên Phóng, người quận Lư Giang, nay là Tiềm Sơn, tỉnh An Huy.Tả Từ tu trên đỉnh núi Thiên Trụ, luyện tập nội đan thuật và nuôi dưỡng tinh khí bằng khí công và tập luyện Phòng trung thuật, một phương pháp luyện khí công tình dục của Đạo giáo. Nhiều người nói rằng ông có thể sống trong nhiều thời kỳ mà không cần ăn. Tả Từ cũng học Tứ thư Ngũ kinh và Chiêm tinh học.
nv
thuc

Tôn Quyền

Tôn Quyền là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng, Tôn Sách. Ông tuyên bố độc lập và cai trị Giang Đông với tước hiệu Ngô vương.
nv
thuc

Tào Tháo

Tào Tháo, biểu tự Mạnh Đức là một nhà chính trị, quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông được con trai truy tôn là Thái Tổ Võ Hoàng đế.
nv
thuc

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, cũng phiên âm là Điêu Thiền, là một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Nhân vật này được biết đến rộng rãi với sắc đẹp khiến trăng phải thẹn mà nấp sau mây, nàng được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.
nv
thuc

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, quân sự kiệt xuất của nước Thục, giúp Lưu Bị cùng với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, lấy Kinh Châu, định Tây Xuyên, dựng nước ở đất Thục. Ông phát minh ra Xe Ngựa Gỗ, Đèn Khổng Minh, Liên Nỏ.
nv
thuc

Chu Du

Đương thời gọi là Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc . Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo. Trận Xích Bích là trận chiến lớn nhất thời đó, là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giúp phân định cục diện Tam Quốc, nên tên tuổi của ông mãi đi vào lịch sử Trung Quốc.
nv
thuc

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ.
nv
thuc

Quan Vũ

Quan Vũ, tự Vân Trường, đứng đầu trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, nổi tiếng với điển tích Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng, Quá Ngũ Quan Trảm Lục Tướng. Ông là người trung nghĩa, anh dũng nên được thiên hạ tôn làm Võ Thánh.
nv
thuc

Tiểu Kiều

Nhị Kiều của Giang Đông, là hai chị em sống tại xứ Đông Ngô, đầu thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Danh tính thật của hai chị em chưa được biết đến, vì vậy để đơn giản đời hậu thế gọi người chị là Đại Kiều và người em là Tiểu Kiều. Đại Kiều lấy Tôn Sách, người lập nên nhà Đông Ngô của thời Tam Quốc, trong khi Tiểu Kiểu kết hôn với Chu Du, danh tướng, nhà quân sự tài ba của Tôn Sách và Tôn Quyền.
nv
thuc

Quách Gia

Quách Gia , tự Phụng Hiếu, là một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc.

slide
slide
slide
slide
slide